HOME                     Welcome to Food Industry Thailand                                                                      ยินดีต้อนรับสู่ ฟู้ด อินดัสทรี ไทยแลนด์

 

          ผู้จัดตั้งและดูแลเว็บไซด์ foodindustrythailand.com ด้วยสโลแกนที่ว่า  "Your  True  Partner in Food Industry" มิตรแท้ของอุตสาหกรรมอาหาร  ซึ่งถือเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันรวมถึงผู้บริโภค ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล  การเจรจาในการทำธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ถือเป็นการเริ่มต้นบทบาททางธุรกิจทางสื่อออนไลน์ให้กับวงการอุตสาหกรรมอาหารของเมืองไทย

          ผู้จัดงานสัมมนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร Food Industry Forum  เช่น งานสัมมนา Food Industry Forum 1 : Food Industry and Economic Outlook 2012 "Creative  Food...Creative   Idea  for Creative Thailand Food Innovation:Key To Creative Economy"   ร่วมปรับกระบวนทัศน์ "อุตสาหกรรมอาหาร"  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจปี 2553 จับทิศทาง "อนาคต" อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ กับ "ผู้นำ" อุตสาหกรรมทุกภาคส่วนในงาน  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมบุหลัน  พิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีท่านวิทยากรพิเศษ อาทิ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ขึ้นกล่าวในหัวข้อ "ความสำคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมอาหาร ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น

         ผู้จัดงาน Exhibition หรืองานแสดงสินค้าระดับอาเซียน Health Food & Ingredient Thailand 2011  มหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและส่วนประกอบอาหาร ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2554 ณ ฮอลล์ 7-8  อิมแพค เมืองทองธานี โดยเป็นความร่วมมือ ระหว่าง ผู้จัดบริษัท ฟู้ด อินดัสทรี เน็ทเวอร์ค จำกัด  และหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน อาทิ  กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.  สถาบันอาหาร และสภาอุตสาหกรรม  กับอีกหนึ่งความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา อาจารย์และนิสิตภาควิชาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสร้างสถิติการต่อประติมากรรมอาหารกระป๋องมือเปล่า ขึ้นรูปทรง “รัฐสภาใหม่” ในชื่อว่า “สัปปายะสภาสถาน” จำนวน 130,000 กว่ากระป๋อง โดยโครงสร้างประติมากรรมขนาดใหญ่น้ำหนักกว่า 32 ตัน ที่สวยงามสูงกว่า 3 เมตร ทำลายสถิติโลก กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ครั้งใหม่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทยในฐานะผู้ส่งออกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

        นอกจากนี้ภายในงานยังจัดแสดงนิทรรศการ Creative Food Creative Thailand ที่จะแสดงอาหารสร้างสรรค์ของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ชุดสำรับกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน โดยสถาบันราชภัฎสวนดุสิต พัฒนามาเป็นลำดับ จนถึง Magic Bread ขนมปังมหัศจรรย์สำหรับทหาร เก็บในสนามรบได้นานนับ 10 ปี จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, นวัตกรรมฟังก์ชันนัลดริ้งค์ของคนไทยและทั่วโลกโดย Symrise และ Mintel, 50 สุดยอดนวัตกรรมอาหารตามแนวคิด Safe & Innovation จากสถาบันอาหาร, อาหารไทยต้านมะเร็ง โดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, นวัตกรรมข้าวไทย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประทศไทย(วว.), นิทรรศการคุณค่าเครื่องเทศไทย และไอศกรีมเครื่องเทศ โดยง่วนสูน, นิทรรศการ Packaging Innovation โดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย เป็นต้น

 

Contact us


เพื่อความปลอดภัยกรุณาอย่ากรอกรหัสผ่านลงในฟอร์มนี้
Visitors: 61,971